תחומי עיסוק

 

 

 

חוזים

 

 • השכרה, מכירה ורכישת דירות ,מגרשים ונחלות.
 • חוזים מסחריים, זיכיונות וזכויות הפצה.

 

משפחה

 

 • הסכמים קדם נישואין
 • הסכמי ממון
 • גירושים בהסכמה
 • צוואות וירושות

 

מקרקעין

 

 • רישום בית משותף
 • רישום פרצלציה
 • פיצול חכירות והקניית בעלות ברשות מקרקעי ישראל

 

משפט מסחרי

 

 • רישום, הקמה ופירוק תאגידים
 • מכירת מניות והעברת בעלות בתאגידים
 • הסכמי הלוואות ושעבודים